قطعه مدل
LED 5 ولت
lED RGB چهار پین
سنسور Ultrasonic HC-sr04
LCD 16*02 1602
سنسور تشخیص حرکت HC-sr501
ماژول رله 5 ولت یک کاناله SIQMA
Bread bord SYB170-BREADBORD
سیم برد بردی 15 عدد MM
سیم برد بردی 10 عدد MF
برد UNO Arduino UNO